DEĞİŞİME DİRENÇ, ÖRGÜTSEL HAFIZA VE VAZGEÇME ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Çalışmanın temel amacı; örgütsel hafızanın, değişime olan dirence etkilerinin yanı sıra, değişime direncin ele alınması noktasında önemli bir faktörün varlığının ön plana çıkartılmasıdır.Bu sayede değişim yönetimi çabası içerisine girecek olan yöneticilere değişime olan direnci azaltmada yol gösterme düşüncesidir. Araştırma İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeline temel teşkil eden örgütsel hafızayla değişime direnç arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu düşüncesi, analiz sonuçlarıyla belirli düzeyde kendini göstermiştir. Benzer şekilde vazgeçmenin, değişime direnç ve örgütsel hafıza ile negatif yönlü ilişkileri de ortaya koyulmuştur. Kurumların sahip oldukları bilginin, değişim durumunda olumsuz etkilerde bulunabileceği ve bu olumsuzluğun zayıflatılması için de vazgeçme yeteneğiyle hareket edilmesi gerekliliği açığa çıkmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Değişime direnç, Örgütsel hafıza, Vazgeçme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı