"Aşırılıklar Çağı"nın Mirası: Hobsbawm'in Tarih Anlayışı Çerçevesinde Savaşın Dönüşümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Savaş, 20. yüzyıl siyasi tarihinin en can alıcı konularından birini oluşturmaktadır. Modern dünyanın en önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawm'ın da tanıklık ettiği gibi 20. yüzyıl bir savaş, katliam, aşırılıklar yüzyılı olmuştur. Savaş, yüzyılın bütününe hükmettiği gibi, sadece savaşan devletleri, uluslararası sistemi, ekonomik yapıları dönüştürmekle kalmamış; korkunç katliam, felaket ve acılara sebep olmuş, sivilleri de doğrudan etkilemiş ve onların da yaşamlarını dönüştürmüştür. 21. yüzyıla ise şiddetin sıradanlaştığı, aşırılıkların neredeyse normalleştiği bir dünya miras kalmıştır. Bu çalışmada Hobsbawm'ın görüşleri ekseninde onun "Aşırılıklar Çağı" adını verdiği 20. yüzyılda savaş olgusu incelenecek; bu yüzyılın mirasını devralan 21. yüzyılda savaş ve barış kavramlarına bakışı ve öngörüleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte, yeni savaşların 20. yüzyıldakilerden farklı yönleri tartışılacak; 21. yüzyılın bir barış yüzyılı olma olasılığı değerlendirilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Savaş, 20. Yüzyıl, Eric Hobsbawm, Aşırılıklar Çağı, barış

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ "Aşırılıklar Çağı"nın Mirası: Hobsbawm'in Tarih Anlayışı Çerçevesinde Savaşın Dönüşümü Begüm Kurtuluş Volume 8 (2) 2015, 6-31

Bağlantı