Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46.1.c Hükmü Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hukuka Aykırılığın Tespiti veya İptal Davası Açma Yetkisinin Kapsamı

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46.l.c maddesinde, maddede öngörülen koşullar oluştuğunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun hukuka aykırılığın tespiti veya iptal davası açma yetkisi düzenlenmiştir. Maddede öngörülen dava, halka açık anonim ortaklıkların "... kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin azalmasına ve kaybına yol açan işlemlerinin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için ..." açılabilecektir.Halka açık anonim ortaklıkların malvarlığının korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na tanınan bu olağanüstü dava yetkisi, anonim ortaklıklar hukuku bakımından incelemeye değer önemli sonuçlar doğurmaktadır. Konuya ilişkin olarak, yakın zamanda verilen Yargıtay kararları, konuya kısmen de olsa, yargısal içtihatlar açısından ışık tutmuştur.Bu çalışmada, önce Kurul'un dava açma yetkisini kullanabilmesinin koşulları tartışılmış; daha sonra, anılan yasal düzenleme çerçevesinde Kurul'un açabileceği davalar incelenmiş; halka açık ortaklığın hangi işlemlerine karşı Kurul'un dava açabileceği tartışılmış; bu davaların hangi sürede açılabileceği konusunda değerlendirme yapılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

3

Künye