Students' and Teachers' Perception on Training Effectiveness

Küçük Resim Yok

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde,özellikle öğrencilerin ve bazı durumlarda da öğretmenlerin algılamaları yaygın biçimde kullanılmaktadır.Öğrenci ve öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine ilişkin algılarının benzerliği,algılara dayalı eğitim değerlemesinin etkinliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu araştırmanın amacı, İstanbul'daki üç işenin öğretmenieri(n=:58) ve öğrencilerinin(n=510) eğitim faaliyetlerine ilişkin düşüncelerini ve bu düşüncelerindeki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Eğitim faaliyetleri ve öğretmenlerin etkinliği, ilgili yazın ve uzman/katılmacı görüşlerinden yararlanılarak oluşturulan ve beş kategori veya boyutu içeren bir ölçeğe göre değerlenmiştir. Değerleme boyutları; (1) Kurs(ders) içeriği ve öğrenme hedefleri (2) Kişilik özellikleri (3) Öğretmen liderlik tarzı (4) Kurs sonuçları ve değerlendirme (5) Profesyonellik, olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre,öğretmen ve öğrencilerin değerlendirmeleri tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin değerlemeleri tüm boyutlarda göreli olarak daha "olumlu"dur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

36

Sayı

1

Künye