DEVRİM MUHAFIZLARI: İRAN’IN DÜALİST SİSTEMİNDE YERİ VE ETKİSİ NEDİR?

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modern İran Ordusu’nun temelleri 1920’lerde Kaçar Hanedanlığı dönemindeatılmakla birlikte, 1979 İran İslam Devrimi’ne kadar Şah rejimi altında iktidarın meşrukoruyucusu oldu. İslam Devrimi sonrası ise, Humeyni tarafından geleneksel İranOrdusu’nun (Arteş) devrimin temellerini koruyamayacağı inancıyla, Devrim MuhafızlarıOrdusu adlı silahlı kuvvetler oluşturuldu. İktidarın temel askeri gücü olan DevrimMuhafızları, Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin neoliberal ekonomiye eklemlenmeye yönelikpolitikalar izlediği 1990’lar boyunca yürüttükleri ekonomik rolleri sebebiyle siyaseten degüçlerini konsolide ettiler. Ekonomik gücün politik gücü desteklediği Muhafızlar,kurumlarının sistem içindeki özgüllüğü sayesinde reformist Hatemi döneminde yaptıklarıaçıklamalarla siyasete müdahalelerde bulundular. Son olarak 2005’te iktidara gelenAhmedinecad Hükümetiyle birlikte ülkede en güçlü ekonomik yapı olarak, siyasette deetkinlik alanlarını genişlettiler. Bu çalışmada, Devrim Muhafızlarının rejimin ordusuolmaktan aldıkları gücü zaman içerisinde ekonomik ve siyasi olarak besledikleri ve İran’ınkendine özgü siyasi düalizme dayalı sisteminde giderek gölgede olan baskın konumlarınıgörünür kıldıkları tartışılmıştır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

4

Künye