Sosyal Medyada Satın Alma Niyetinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Sosyal medyanın insanların günlük hayatlarında fazlasıyla yer alması firmaların pazarlama stratejilerini sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirmelerine sebep olmaktadır. Sosyal medyada tüketicilerin satın alma niyetlerinin analizi hem firmalar hem de pazarlamacılar açısından önem arz etmektedir. Ayrıca tüketicilerin satın alma niyetlerinde demografik özellikleri açısından farklılıkların olup olmadığı ise konuya derinlik katmaktadır. Bu nedenle sosyal medyada tüketicilerin satın alma niyetlerinin demografik özellikler açısından incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Literatürde sosyal medya üzerinden tüketicilerin satın alma niyetlerini ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalar bulunmakla beraber satın alma niyetlerini demografik özellikler açısından inceleyen çalışmalara pek rastlanmadığı görülmektedir. Bu sebeple, araştırmanın sosyal medyadan alışveriş yapan tüketicilerin demografik özellikleri bakımından bir öngörü sağlayacağı ve böylece pazarlama alanına katkı sağlayacağı gibi düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmanın hem literatüre yeni bulgular ekleyerek katkı sağlaması hem de yeni bilgilere ihtiyaç duyan yöneticilere bu anlamda katkılar sunması hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda başlatılan araştırmada, verilere birinci elden ulaşabilmek üzere nicel araştırma yöntemlerinden birisi olarak katılımcılar ile yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Sosyal medya uygulamalarını (Instagram, Facebook, Twitter) kullanan 818 kişiye yapılan anketler aracılığı ile tüketicilerin demografik özelliklerine göre satın alma niyetleri arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Veriler SPSS istatistik programında T-testi ve ANOVA testleri yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, satın alma niyetlerinin katılımcıların gelir düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılıklar gösterdiği; cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim düzeylerine göre ise anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, Satın Alma Niyeti, Influencer Marketing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSE 13/2 (2020), 58-69

Bağlantı