Conflict prevention policies of the European Union towards the western Balkans

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1990’ların başında Balkanlarda ortaya çıkan çatışmalar, Avrupa Birliği’nin bu çatışmaları durdurmaya yönelik bir çözüm mekanizmasının olmaması ve Birliğin üye devletlerinin çatışmalar konusunda kendi aralarında düştüğü anlaşmazlık yüzünden geniş çaplı bir savaşa yol açabilirdi. Ancak, 1999’da patlak veren Kosova Savaşı sonrasında Avrupalı devletler, Avrupa’nın parçalanma senaryolarını durduracak ve kendi güvenlik rolünü oluşturacak somut adımlar atmaya başladılar. “Çatışma önleme” adı verilen bu çözüm mekanizmaları, özellikle söz konusu çatışmalardan en fazla etkilenen bölgeye, “Batı Balkanlar”a yönelik olarak geliştirilmişti. Bu makalenin amacı, AB’nin Batı Balkanlar için oluşturduğu çatışma önleme stratejilerini, hangi sebeplerle ve ne şekilde uyguladığını analiz etmektir. Bu stratejiler, “yapısal” ve “operasyonel” önlemeler olarak iki bölümde incelenebilir. Birincisinde, ekonomik ve siyasi alanlarda yeniden yapılandırmalar gibi çatışmaların temel sebeplerini ortadan kaldıracak çözümler hedeflenmektedir. İkincisi ise, çatışma öncesinde uygulanacak sivil ve askeri alanda geliştirilen araçları kapsamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye