Kimliğin Anlatım Aracı Olarak Sanat

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Kimlik, insanın toplumsal kategoriler içerisindeki bir adlandırma sürecidir. Bu süreç içerisinde sanat, kendi araç ve yöntemleriyle, kimliklerin anlatım yollarından biri olmaktadır. Bu çalısmada, Batı uygarlıgının tarihsel gelisimi içerisinde olusturdugu bireysel ve toplumsal kimliklerin, sanatsal teoriler ve yaklasımlara göre biçimsel olarak ifadesi üzerinde durulacaktır.

Açıklama

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (1), 2007, 176- 190

Anahtar Kelimeler

kimlik, bireysel ve toplumsal kimlik, ifade

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı