Vergi Politikaları ve İktisadi Gelişme İlişkisi Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (1987 -2002)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede, enflasyonun kroniklestigi ve enflasyonist beklentilerin giderilemedigi ekonomilerde; kamu kesiminin enflasyon yaratma etkisinin, özel kesime oranla daha güçlü oldugu tezi incelenmektedir. Kamu kesiminin finansman daralmaları halinde, kamu kesiminin: vergi politikaları üzerinde, gelirleri arttırıcı önlemler ve ikincisi, borçlanma yoluna gidilmesidir. Bu seçeneklerden her ikisi de finans sektöründe ve reel sektörde önemli etkilere sahiptir. Özellikle gelismekte olan ülkeler, finanman aracı olarak vergi ve borçlanma politikalarını bir senkronize biçimde birlikte yürütmeye ve çevirmeye çalısırlar. Ancak enflasyonist baskılar bir yandan faizlerin yükselmesiyle borçlanma maliyetlerini arttırırken diger yandan, vergilerin tahsil sürelerinde, vergi gelirinin reel degerini yıpratırlar. Her iki durum da, kamu finansmanını güçlestirir. Bu çalısmada, vergi gelirlerinin, uzun dönem ekonometrik analizlere dayanarak, nasıl bir degisim gösterdigi ve bunun makro ekonomik denge üzerinde yarattıgı sonuçlar ele alınmaktadır. Böylelikle, vergi politikaları ile ekonomik büyüme arasındaki iliski açıklanmaktadır. Buraya dayanılarak da, vergi politikalarına iliskin politika önerileri gelistirilmeye çalısılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu Finansmanı, Dolaylı-Dolaysız Vergiler, Büyüme, Vergi Politikaları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (1), 2007, 45- 81

Bağlantı