Moda Sektöründe Art Nouveau Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Moda, insanlığın varoluşundan itibaren örtünme ihtiyacının zamanla giyim zevkine dönüşerek, zaman ve mekâna göre değişkenlik gösterdiği bir olgudur. Bu olgu ilk çağdan modern çağa kadar uzanan ve modern çağın getirdiği yenilikler ile birlikte her geçen gün değişim ve gelişim göstererek bir sektör halini almıştır. Moda, toplumun içinde bulunduğu zaman dilimine, güncel olaylara, sosyal, psikolojik ve kültürel değerlere göre şekillenebilir, değişiklik gösterebilir. Moda sektörüne etki eden, tasarımcıların ilham aldığı birçok tarihi dönem vardır. Bu dönemlerden biride Art Nouveau' dur. Bu çalışmada Art Nouveau'nun moda sektörüne etkisi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmaya moda sektörünün genel tanımı ile giriş yapılmış, ardından Art Nouveau kavramından, döneminden, tasarım özelliklerinden ve Art Nouveou sanatçılarından bahsedilmiştir. Art Nouveau'nun etkin olduğu dönem içerisinde yapılmış tasarımlardan örnekler sunulmuştur. Ayrıca Art Nouveau'nun günümüz moda sektöründeki yerinden bahsedilmiş ve Art Nouveau'dan ilham alarak koleksiyonlar hazırlayan dünyaca ünlü tasarımcıların tasarımlarına yer verilmiştir. Sanat ve mimari yapılar üzerindeki etkisi oldukça fazla olan bu akımın, moda sektörü üzerinde de etkisinin olup olmadığı, verilen örnekler üzerinden saptanmaya çalışılmıştır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Art Nouveau,, Moda sektörü,, Art Nouveau tasarımlar.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

ART-SANAT 8/2017

Bağlantı