En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turizm sektöründe yoğun rekabet ortamında bulunan işletmeler için sosyal medyada bulunmak neredeyse bir zorunluluk olmuştur. Ancak önemli olan sosyal medyada bulunmaktan çok etkili bulunmaktır. Bu nedenle turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarıya ulaşabilmek adına ya da yakaladıkları başarıyı sürdürebilir kılmak adına sundukları ürün/hizmet dışında tüketiciye ulaşabilecek sosyal medya ortamlarını da etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir. Dünyanın en iyi 50 restoranı sıralamasına giren işletmelerin instagram profillerinin incelenerek sosyal medya kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriklerine önem verdiklerini anlamak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen restoran işletmelerinin instagram profillerine ulaşılmış olup değerlendirilmeye alınmıştır. İnstagram profilleri ana temalara ve alt temalara göre gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise; en iyiler olarak adlandırılan restoranların sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları ve paylaşım içeriklerinde yiyecek içecek sunumlarına, çalışanlara yönelik paylaşımlara, ödül ve katılımlara öncelikli olarak yer verdikleri görülmektedir. Araştırmanın sonunda restoran işletmelerinin sosyal medya kullanımına dönük öneriler sunulmuştur

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

2

Künye