Güç Asimetrisi Çerçevesinde Filistin’deki Bölünmüşlüğün İsrail ile Çözümsüzlüğe Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Filistin’de bölünmüşlük kavramı ile kastedilen Filistin toplumununve siyasetinin temelde El Fetih ve Hamas olarak iki farklı örgüt tarafındantemsil edildiği yapıdır. Bu bölünmüşlük coğrafi, sosyolojik, ekonomik vesiyasi olarak ayrışmayı ifade eder. Filistin toplumu İsrail işgali ilebirbirinden koparılmış ve parçalara ayrılmıştır. Coğrafi bölünmesosyolojik ve ekonomik farklılıklara yol açmıştır. Filistin’deki bu bölünmesilahlı iç çatışmaya dahi dönüşmüştür. Bu durum İsrail’e karşı askerî,diplomatik ve siyasi mücadeleyi zayıflatmıştır. İsrail-Filistin sorununailişkin çözüm arayışları ile Filistin içi barışın ve birliğin sağlanmasıbirbirinden bağımsız değildir. Filistin ancak birlik halinde olursa İsrail ilegüç farkını kapatma noktasında yol alabilir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Güvenlik Stratejileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

36

Künye