TÜRKİYE VE KKTC'DE İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE KORUMA BİLİNCİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sahip olduğumuz kültürel varlıklarla oldukça zengin bir potansiyele sahip ülkemizde kültürel mirası korumasorunsalı üzerinde her zaman düşünmeye ve yeni fikirler geliştirmeye ihtiyaç vardır. Yanlış uygulamalarla kaybolandeğerleri geri getirmek olası değildir. Bu yanlışların ortadan kaldırılarak kültürel mirasın geleceğe doğru aktarılmasıkonusunda önemli bir role sahip olan eğitimin, ilgili alanlar kapsamında dikkatle sorgulanması ve geliştirilmesigerekir. Pek çok disiplinin ilgi alanına giren Koruma olgusu ile İç Mimarlık arasındaki ilişki, kültürel mirasın mimariölçekteki mekansal boyutu üzerinden değerlendirilir. Mesleki yeterlilikler açısından eğitim önemli sorumluluklarüstlenir. Disiplinler arası ilişkiler doğrultusunda, İç Mimarlığın yanı sıra Koruma disiplininin de gelişimine katkısağlamayı hedefleyen bu çalışmanın konusu eğitimi irdelemeye yöneliktir. Çalışmada konuya açıklık getiren girişbölümünün ardından, İç Mimarlık ve Koruma disiplinleri arasındaki ilişki açıklanmış, daha sonra Türkiye veKKTC’de bulunan üniversitelerdeki programlarda yer alan dersler incelenerek, İç Mimarlık eğitiminin Korumakapsamındaki yeterliliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, eleştiri ve önerilerin yer aldığı çalışma göstermiştir ki; İçMimarlık eğitiminde lisans düzeyinde oluşturulması gereken koruma bilincinin, lisansüstü düzeyde geliştirilmesi,mimari mirasın donanımlı uzmanlar tarafından korunması açısından gereklidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

2

Künye