Nüfuz Pazarlamasında (Influencer Marketing) Mesaj Stratejileri

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sosyal medya reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşma ve iletişim kurmabiçimlerini de dönüştürmüştür. Tüketiciler tarafından güvenilir ve samimi bilgikaynakları olarak görülen ve sosyal medya ünlüleri olarak da nitelenen nüfuzlular(influencer), elektronik ağızdan ağıza (eWOM) iletişim uygulamalarında baş rolüüstlenmişlerdir. Dolayısıyla, markalar için Nüfuz Pazarlaması (Influencer Marketing)pazarlama bütçelerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nüfuzluların ürettikleriiçerikler, takipçileriyle kurdukları iletişim ve hayata geçirdikleri marka birliktelikleriçerçevesinde uyguladıkları yöntemlerin başında ise ürün yerleştirme gelmektedir.Bu çalışmanın amacı; genel anlamda sosyal medyada, özelde Instagram çerçevesindefarklı hesap kategorilerinde (Moda, Gezi-Seyahat, Makyaj-Güzellik, Sağlık-Yaşam)içerik üreten nüfuzluların yaptıkları ürün yerleştirmeleri hangi mesaj stratejisiile ele aldıklarını incelemektir. Araştırma kapsamında, 8 makro nüfuzlunun 799Instagram paylaşımı içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve bulgular paylaşılmıştır.Çalışmanın sonuçları, makro nüfuzluların en çok transformasyonel (dönüşümsel)mesaj stratejilerini kullandıklarını ve tüketicileri duygusal çekiciliklerle etkilemeyeçalıştıklarını ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Erciyes İletişim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye