Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinde Farklı Uygulamaların Zincir Performansına Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Literatürde tedarik zinciri performansını etkileyen faktörlere ve zincir performansının ölçümüne yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır ve çalışmaların değişik boyutları içerecek şekilde sürdürülmekte olduğu görülmektedir. Zincir içindeki farklı unsurlara odaklanmış uygulamaların performansa etkileri ve bu uygulamalar arasındaki etkileşim konuları da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, (1) tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının, (2) talep yönetimi uygulamalarının ve (3) dağıtım yönetimi uygulamalarının Ankara'da faaliyet gösteren yüksek hacimde üretim yapan işletmelerin tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Veri analizi sonucunda, (a) her üç uygulamanın tedarik zinciri performansı üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu; (b) talep yönetiminin dağıtım yönetimine benzer bir etkiye sahip olduğu; (c) tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının, talep yönetimi ve dağıtım yönetimi uygulamalarına göre daha güçlü bir etkiye sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın bir sonraki adımı literatürde yer alan fonksiyonel ürünler için verimli tedarik zinciri ve yenilikçi ürünler için tepkisel tedarik zinciri ayırımı temel alınarak planlanmıştır. Bu adımda tedarik tabanı yönetimi, talep yönetimi ve dağıtım yönetimi uygulamalarının zincir performansı üzerindeki etkilerinin verimli ve tepkisel tedarik zincirlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bir analiz yapılmış ve sonuçta yukarıdaki bulgulara ilave olarak (d) tepkisel zincirlerde tedarik zinciri performansı üzerinde talep yönetimi ve dağıtım yönetimi uygulamalarının, (e) verimli zincirlerde ise tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının etkili olduğu bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tedarik zinciri performansı, Verimli tedarik zinciri, Tepkisel tedarik zinciri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cilt 10, Sayı 2, 2017, 141– 168