Vergi Cezaları Açısından Çerçeveleme Kuramı: Türkiye-Rusya Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bireye sunulan çerçevenin onun davranışlarında yaratacağı etkiyi ileri süren çerçeveleme kuramı farklı disiplinlerde gerçekleştirilen araştırmalara konu olmuştur. Psikoloji, sosyoloji, iletişim, ekonomi, pazarlama alanlarında kullanılan çerçeveleme kuramı bu araştırmada vergi cezaları açısından ele alınmıştır. Cezanın kendisi negatif bir çerçeve olarak düşünülse de indirim, yapılandırma, af, taksitlendirilerek ödeme yapılması gibi durumlarda vergi mükelleflerine veya sorumlularına pozitif çerçeve sunulmaktadır. Kimi ülkelerde ise vergi ceza affı olmaması, ödenmeme durumunda kredibilitenin düşmesi veya ticari faaliyetlerin askıya alınması şeklinde yapılan uygulamalar ile mükellefler veya sorumlular negatif çerçeveye maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı vergi cezaları kapsamında farklı iki uygulamaya sahip ülkenin çerçeveleme kuramı kapsamında değerlendirilmesidir. Türkiye’de uygulanan vergi cezaları politikasının pozitif, Rusya’da uygulanan politikaların ise negatif çerçeve olarak belirlendiği bu araştırmada farklı çerçevelerin vergi cezalarına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda kamu bütçesi içinde vergi gelirlerinin payı yüksek olan ülkelerde pozitif çerçevenin daha makul olduğu ortaya konulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sosyoekonomi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

31

Sayı

55

Künye