OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ: SEKTÖREL BİR İNCELEME

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Otomotiv sektörü, ülke ekonomisine katkısı ve birçok farklı sektöre öncülük etmesi açısından önemli sektörlerden birisidir. Bu çalışmada, sektörün incelenmesi kapsamında öncelikle otomotiv sektörünün dünyadaki mevcut durumu ele alınarak ülkelerin ekonomilerine katkılarından bahsedilmiş, sonrasında Türkiye’de otomotiv endüstrisinin gelişimi ve mevcut durumu incelenmiş, son olarak da otomotiv sektörünün çözülmesi gereken sorunlarına değinilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

26

Künye