Göçmen Bir Yönetmenin Objektifinden Sıla Olgusu: Fatih Akın Sineması Üzerine Bağlamsal Bir İnceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Göç, kökeni insanlığın kendi tarihine kadar uzanan ve zaman içerisinde çeşitlenen bir olgudur. Göçmenlik ise kendi dinamikleri olan bir insanlık durumu olarak karşımıza çıkmaktadır ve gerçekliğin yeniden yapılandırıldığı sinemanın konularından birini oluşturur. Bu çalışma, ikinci kuşak göçmen bir yönetmen olan Fatih Akın’ın, göç olgusunu nasıl yeniden yapılandırdığını incelenmektedir. Bu bağlamda ilk olarak göç olgusu, Göçmen Sineması, göçmen yönetmenler ve Fatih Akın’ın sanatçı karakteri ve duruşu incelenmiştir. Ardından Fatih Akın filmlerinde sıla olgusunun nasıl tanımlandığı çözümlenmeye çalışılmıştır. Yönetmenin gurbete kaotik anlam yüklediği ve sıla kavramının gurbetle girdiği diyalektik ilişki içinde kozmik bir tasarım içerisinde sunduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Akın’ın filmlerinde birinci kuşak göçmenlere yönelik örtük bir eleştiri sunduğunun da farkına varılmıştır.

Açıklama

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5),2, 2012,103-116

Anahtar Kelimeler

Fatih Akın, Göç, Göçmen Sineması, Gurbet, Sıla

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı