Çevrimiçi Cihaz Kullanımındaki Akış Deneyiminin Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yaparken farklı elektronik cihazları (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet) kullanarak alışverişlerini tamamlamalarına neden olan unsurların araştırılması hedefi çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmada çevrimiçi alışverişte bilgisayar ya da mobil cihazların kullanılması sırasında müşterilerin yaşadıkları akış deneyiminin memnuniyet ve satın alma kararlarına etkisi var mıdır? Sorusu araştırma problemini oluşturmaktadır. Tanımlayıcı araştırma yöntemi benimsenerek modelde bulunan değişkenlerle ilgili doğru tanımların yapılması hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik birincil verilerin toplanması için anket yöntemi uygulanmıştır. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme kullanılmış olup bu nedenle örneklemin büyüklüğü geniş tutulmuştur. Araştırma Eylül 2016 ve Mayıs 2017 arasındaki dönemde çevrimiçi satın alma yapan ve İstanbul’da ikamet eden 18 yaş ve üzerindeki tüketiciler ile yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, cihazlardan algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan faydanın akış deneyimi üzerinde olumlu etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Akış deneyiminin memnuniyet üzerinde olumlu etkisi belirlenmiştir. Bilgi kalitesi ve kanal kalitesi değişkenlerinin düzenleyici rolleri olduğu anlaşılmıştır. Çevrimiçi cihazlardaki müşteri memnuniyetinin satın alma kararları üzerinde olumlu etkisinin olduğu ortaya konmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevrimiçi Alışveriş, Akış Deneyimi, E-ticaret, Müşteri Memnuniyeti, Satın alma Kararı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 13, SAYI: 1, OCAK 2020