Tehlikeli Madde Çalışmalarında Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımlarının İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gümüşhane Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Günümüzde, bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile ilerleyen sanayinin her alanında radyoaktif maddeler, kimyasal ham maddelerin kullanımında bir artış yaşanmaktadır. Bu durum, tehlikeli madde çalışmalarında, tehlikeli atık oluşturarak çalışma hayatında yeni risklerin ve meslek hastalıklarının doğmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, çalışma alanlarında sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni önlemler alınması zorunludur. Ülkemizde, KKD’lerin imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” 09.02.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup TS EN standardına sahip olmayan ve CE uygunluk işareti taşımayan kişisel koruyucu donanımların üretimi, ithalatı, satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Bu çalışmada, tehlikeli maddelerin olumsuz etkileri ve korunma önlemleri, kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş sağlığı açısından uygunluğu ve kullanımı üzerine bilgileri ve çalışanların kullandıkları ekipmanlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu araştırılmıştır. Tehlikeli madde ile çalışanların iş deneyimi, KKD kullanımı ve bilinci, KKD bakımı hakkında inceleme yapılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş kazaları, Meslek hastalıkları, Kişisel koruyucu donanımlar, Tehlikeli maddeler, Kimyasallar, Solventler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt: 9 Sayı: 23, Yıl: 2018

Bağlantı