6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Koşula Bağlı Kira Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada koşula bağlı kira sözleşmelerinin geçerliliği incelenmektedir. Bu bağlamda önce, koşul kavramı ve koşulun türleri kısaca açıklanmıştır. Bundan sonra ise, geciktirici koşula bağlı kira sözleşmelerinin kurulabilmesine 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda bir engel olup olmadığı irdelenmiş, bu aşamadan sonra da geciktirici koşula bağlı kira sözleşmelerinin kurulmasından sonra, hangi hallerde geciktirici koşulun, kira sözleşmesinin geçersizliğine yol açacağı belirlenmiştir. Bozucu koşul ya da olgu halinde de, yine 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, bozucu koşula ya da olguya bağlı bir kira sözleşmesinin kurulmasını engelleyici hükmün varlığı araştırılmıştır. Bu türden engelleyici hükmün varlığı tespit edildikten sonra da, bozucu koşul ya da olguya bağlı olarak kurulan kira sözleşmelerinin geçersizliği ve geçersizliğinin türü üzerinde durulmuştur. Ayrıca, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum olan bozucu koşula ya da olguya bağlı kira sözleşmesi kurulması halinin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 354’de düzenlenen ve tahliye sebeplerinin sınırlılığı kuralı olarak anılan emredici hükmün varlığı karşısındaki akıbeti incelenmiştir. Bu durumun içinde de, bazı istisnai durumlar mevcuttur ve bu durumlar için kira sözleşmesinin bozucu koşul ya da olguya bağlanarak sona ermesi yönünden tarafların nitelemelerine bakılmaz. Bu durumda emredici hükmün varlığı gözetilerek, tarafların ortak iradeleri esas alınır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kira Sözleşmesi, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Tahliye Sebeplerinin Sınırlılığı, Geçersizlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 87-96

Bağlantı