Türkiye’de İş Kazalarının Üstel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Marmara Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Gelişen teknoloji ile beraber çalışanların karşılaştığı güvensiz durumlar ve davranışlar artmaktadır ve bu durum iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Yaşanan iş kazaları sadece çalışana değil, işverene ve ülke ekonomisine de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu kapsamda iş kazalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. İş kazalarının önlenmesi için, yaşanabilecek kaza sayısının önceden tahmin edilebilir olması önlem alınması için tetikleyici bir sebep olacaktır. Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2005-2016 yılları arasında yaşanan iş kazalarının ve iş kazalarından dolayı ölen kişilerin sayıları değerlendirmeye alınmıştır. Excel ortamında üstel düzeltme yöntemi kullanılarak 2017 yılında yaşanmış olan, ancak SGK tarafından henüz açıklanmamış olan iş kazalarının ve iş kazasından ölen kişilerin sayılarının tahminleri sunulmuştur

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş Kazası, İş Güvenliği, Üstel Düzeltme Yöntemi, , Tahmin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q2

Cilt

Sayı

Künye

Marmara Fen Bilimleri Dergisi 2017, 4: 118-123