Veri Madenciliği ile Türkiye’deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Bilgisayar Mühendisliği Programlarının Karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Veri madenciliği birçok alanda kullanılmaktadır. Veri madenciliği ile amaçlanan insanlar için ilk bakışta bir anlam ifade etmeyen verilerden insanlar için faydalı olabilecek bilgiler elde edilebilmesidir. Bu çalışmada veri madenciliği eğitim alanında kullanılmıştır. Bu çalışmada amaçlanan Türkiye’deki üniversitelerde ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bilgisayar mühendisliği lisans programlarının dersleri veri madenciliği yöntemleriyle sınıflandırılarak birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için Türkiye’deki 80 adet üniversitenin bilgisayar mühendisliği lisans ders listeleri ve Türkiye’deki üniversitelerle Erasmus programı anlaşması bulunan Avrupa Birliği ülkelerindeki 29 adet üniversitenin bilgisayar mühendisliği lisans ders listeleri toplanmış ve incelenmiştir. Elde edilen veriler veri madenciliği sınıflandırma algoritmalarından Naive Bayes algoritması ve J48 karar ağacı algoritması kullanılarak Weka platformunda analiz edilmiştir. Derslerin çeşitliliklerinin incelenebilmesi için dersler “Temel Dersler, Matematik Dersleri, Yazılım Dersleri, Donanım Dersleri, Yapay Zeka Dersleri, Ağ Güvenlik Dersleri, Ek Dersler, Bölüm İçi Seçmeli Dersler, Bölüm Dışı Seçmeli Dersler” olmak üzere 9 tane sınıfa ayrılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’deki üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği ders çeşitliliğinin Yapay Zeka Dersleri, Ağ Güvenliği Dersleri, Dölüm Dışı Seçmeli Dersler ve Ek Dersler sınıflarında Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki ders çeşitlliğinden fazla olduğu; Matematik Dersleri, Donanım Dersleri, Yazılım Dersleri, Bölüm İçi Seçmeli Dersler ve Temel Dersler sınıflarına ait derslerde ise Avrupa Birliği ülkelerindeki bilgisayar mühendisliği bölümlerinden daha az olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki bir diğer incelenen durum ise derslerin kredileri ile AKTS’lerinin (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kıyaslanmasıdır. Türkiye’deki bilgisayar mühendisliği lisans programlarından ve Avrupa Birliği’ndeki bilgisayar mühendisliği lisans programlarından veri elde edilirken derslerin kredi ve AKTS miktarındaki farklılık dikkat çekmiştir. Bu sebeple belirlenen ders sınıflarına göre kredi ortalamaları hesaplanarak Türkiye’deki derslerin kredi ortalamaları ile Avrupa Birliği’ndeki derslerin kredi ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile Erasmus yapan öğrencilerin Avrupa Birliği’ndeki üniversitelerden aldıkları dersleri Türkiye’deki okuduğu üniversitede eşleştirme sırasında yaşadığı zorluğa da dikkat çekmek hedeflenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veri madenciliği, Karar Ağaçları, Naive Bayes, J48, Eğitim, Bilgisayar Mühendisliği Programı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 25, (2021) 120-130.