Siyah Çizgilerin Apelles’i

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Albrecht Dürer, Rönesans dönemi Kuzey’li Ressamlar arasında kendini Gotik imgelem ustası olarak kabul ettirmiştir. Dürer’le ilgili yazılarında Erasmus onu, Antik Yunan’da herhangi bir sanatçıya verilebilecek en büyük paye anlamında “Siyah Çizgilerin Apelles’i” diye vasıflandırır. Bu makalede, 16. Yüzyıldan itibaren, Kuzey Avrupa’da zengin ortasınıfın doğuşu ve gelişimi ile de açıklanan Flemenk ülkesinin sanatsal difüzyonu ve Venedik hümanizmi bağlamında, Albrecht Dürer’in dehası tartışılmaktadır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

kültürel yayılma, burjuva, ticaret toplumu, Venedik hümanizmi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(2), 2008, 137-154

Bağlantı