Avrupa Savunma Topluluğu'nun Reddi Üzerine Bir Analiz

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Avrupa Savunma Topluluğu'nun doğuşu, Pleven Planı ile başlayarak Avrupa Savunma Topluluğu'nu Kuran Antlaşma ile sona eren bir süreci kapsar. AST, 1950'lerin başlarında önemli sorunlara çözüm getiren bir yapılanma olarak görülmüş ve hem Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hem de Batı Avrupa devletleri tarafından desteklenmiştir. Ancak, Fransa için sorun teşkil eden yanları da bulunduğu için Fransız Parlamentsu tarafından reddedilmiştir. Bu sebepler incelendiğinde, üç temel dinamik ile açıklanabilmekte oldukları görülmektedir: Projenin 'prematüre' olması, önemli kararların büyük kazanımlar söz konusu olmadıkça veril(e)memesi ve siyasal statünün karar alma mekanizması üzerindeki etkisi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avrupa Savunma Topluluğu, Avrupa güvenliği, Avrupa bütünleşmesi, Fransa, Almanya

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Avrupa Savunma Topluluğu'nun Reddi Üzerine Bir Analiz, Armağan GÖZKAMAN Volume 7 (2) 2014 , 6-19

Bağlantı