AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE 2012 İLERLEME RAPORU

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye ve AB ilişkilerinin Türkiye 2012 İlerleme Raporu açısından elealındığı bu makalede, Türkiyenin, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insanhaklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların korunmasını güvence altına alankurumların istikrarını gerektiren Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanmasınayönelik olarak kaydettiği ilerleme incelenmektedir. Ayrıca, uluslararası yükümlülüklere uyum, bölgesel işbirliği ile genişleme ülkeleriyle ve üye devletlerle iyikomşuluk ilişkileri gözden geçirilmektedir. Türkiyenin AB üyeliğine hazırlıksürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki bu Rapor, büyük ölçüde önceki raporlardaki yapıyı takip etmektedir.Rapor; Birlik ve Türkiye arasındaki ilişkilere kısaca değinmekte; üyelikiçin karşılanması gereken siyasi kriterler açısından Türkiyedeki durumu incelemekte; üyelik için karşılanması gereken ekonomik kriterler açısından Türkiyedeki durumu incelemekte; Türkiyenin üyelik yükümlülüklerini, diğer birifadeyle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikalarından oluşan ABmüktesebatını üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

2

Künye