Asetabulum Kırıklarında Orta Dönem Konservatif ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç Deneyimli klinikler ve cerrahlar eklem uyumunun çok önemli olduğu asetabuler bölgeye dair tecrübelerini yayınlamaktadır. Biz de asetabulum kırığıyla başvuran hastaların klinik tecrübelerimiz eşliğinde orta dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem Kliniğimize Ocak 2004-Mayıs 2013 tarihleri arasında asetabulum kırığıyla başvuran 52 hastanın, kriterlerit aşıyan 37’si çalışmaya alındı. 10 hastaya konservatif,27 hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Cinsiyet dağılımı28 erkek, 9 kadın şeklindeydi. Kırıkların 23’üsağ tarafta, 14’ü sol asetabulumu içermekteydi. Oluş mekanizmalarına bakıldığında 16(%43,2) hasta araç içi trafik kazası, 13(%35,1) hasta araç dışı trafik kazası,6 hasta yüksekten düşme ve 2 hasta da üzerine ağırlık düşmesi sonucu meydana gelmişti. 18 vakada eşlik eden diğer ortopedik yaralanmalar mevcuttu. Tüm hastalara Judet grafileri ve bilgisayarlı tomografi çekildi. Bulgular Ortalama takip süresi 37 ay(12-108)’dı. Kırıkların 28’ibasit kırıklardan, 9’u kompleks kırıklardan oluşmaktaydı.8(%21,6) hastada posterior kalça dislokasyonu bulunmaktaydı. Acilde ilk değerlendirme sonrası tüm hastaların kalçaları redükte edildi. Kırıkların oluş mekanizması ve kırık tipi arasında bir ilişki saptanmadı(p=0,456). Cerrahi uygulanan grupta 2, konservatif grupta 1 olguda kırık sonrasında oluşan siyatik hasar mevcuttu(p=0,440). 20 hastaya Kocher-Langenbeck(%70,9), 3 hastaya İlioinguinal (%12,5), 2 hastaya Triradyat(%8,3), 2 hastaya da kombine (%8,3) insizyon uygulandı. Fonksiyonel sonuçlar Harris kalça skorlamasınagöre yapıldı; konservatif grupta 6(%60) hastada mükemmel, 2(%20) hastada iyi, 2(%20) hastada da kötü sonuç elde edildi(p=0,659). Cerrahi uygulanan grupta klinik fonksiyonel sonuçları 10 hastada mükemmel, 11 hastada iyi, 3 hastada orta ve 3 hastada kötü olarak saptadık(p=0,665).Sonuç Kırık tipine uygun cerrahi planlama ile anatomik redüksiyon uygun ve uyumlu hastalarda tatmin edici sonuçlar ortaya çıkartır. Yalnız anatomik redüksiyonun tek başına yeterli olmadığı, ilk gelişte dislokasyonun olması, meydana gelen femur başı ve asetabulumdaki kıkırdak hasarı ve siyatik sinir hasarı gibi komplikasyonlarında prospektif etkisinin olduğu unutulmamalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Asetabulum kırıkları, Konservatif tedavi, Posterior dislokasyon, Asetabulum cerrahisi, Klinik deneyim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2021:28(2):229-236