Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Gider ve Maliyet Hesaplarına Eleştirel Yaklaşım

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Trakya Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma ülkemizde 1992 yılında uygulamaya konulmuş olan Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulama sorunlarıyla ilgilenmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile getirilen Tekdüzen Hesap Planında yer alan gider, maliyet ve gider yansıtma hesaplarının işlevleri ile çalışma biçimlerindeki yanlışlıklara değinilmektedir. Diğer yandan gider hesaplarının maliyet hesapları ile aynılaştırılmalarının, hesapların işlevlerinin dayanaklarını oluşturan iktisadi faaliyetlerin iktisat ve işletmecilik kuramlarındaki anlamlarını göz ardı etmesindeki eksiklikten kaynaklandığı açıklanmaktadır. Gider, maliyet ve ilgili diğer kavramların iktisat teoremine uygun olarak anlamlarının açıklanması ile bu hesapların Genel Muhasebedeki ve Maliyet Muhasebesindeki kullanımlarının farklılıkları belirtilmektedir.

Açıklama

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt : 13 sayı: 2 Aralık 2011

Anahtar Kelimeler

Muhasebe, tekdüzen muhasebe sistemi, gider, harcama, maliyet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı