Geleneksel Urfa Konutunun Konukevine Dönüşümü : Hacı Abo Evi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Geleneksel Urfa konutları, bulundukları bölgenin tarihini, mimarisini, kültürünü ve yaşam tarzını yansıtan önemli yapılardır. Mekansal açıdan değerlendirildiğinde bu konutların özgün işlevini yer yer kaybettiği anlaşılmıştır. Ülkemizdeki toplumsal değişimlere bağlı olarak yerini modern konutlara bırakan tarihi konutların korunması açısından yeni işlevlerle kullanılmaları genel bir kabul görmektedir. Özellikle kültür turizmi açısından önemi gün geçtikçe artan Urfa’daki geleneksel konutların konukevi olarak kullanımı yaygın bir yaklaşım haline gelmiştir. Geleneksel Urfa konutlarındaki işlev değişikliğinin mekansal açıdan değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Farklı örnekler ışığında geleneksel Urfa konutlarının konukevi olarak kullanımlarının mekansal olarak incelendiği bu çalışma, Hacı Abo Evi örneği ile detaylandırılmıştır. Bu çalışmada, tarihi ve kültürel özellikleri ile bir turizm kenti olan Urfa'da, konaklama tesislerine ihtiyaç olabileceği düşünülerek, konukevi kullanımının geleneksel konutlara adaptasyonlarının, tarihi yapıların yapısal ve mekansal nitelikleri korunarak sağlanması gereği vurgulanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hacı Abo, yeniden işlevlendirme, konukevi, Urfa konutları, restorasyon, koruma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 8(1) 2015, 1 – 31