İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Gözünden Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Dışlayıcılık

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Atatürk Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, son dönemde uygulamacılar ve akademisyenler tarafından oldukça ilgi gören bir insan kaynakları pratiği olan çeşitlilik yönetimine temel teşkil eden çeşitlilik, kapsayıcılık, dışlayıcılık gibi kavramların Türkiye bağlamında insan kaynakları yöneticileri tarafından nasıl anlamlandırıldığı araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırmada, çeşitlilik dendiğinde hangi boyutların algılandığı, hangi boyutların kapsayıcılık temelinde ele alındığı, hangilerinin kapsam dışı bırakıldığı ve bu tercihin arkasındaki nedenlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi 38 insan kaynakları yöneticisinden oluşmaktadır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar çeşitlilik olarak algılanan boyutların etnik köken, dini yönelim ve siyasi yönelim olduğunu göstermektedir. Bu boyutlar aynı zamanda çeşitlilik yönetimi ve kapsayıcılık temelinde değerlendirilmeyen ve dışlanan boyutlar da olarak dile getirilmektedir. Bulgular, toplumsal, kültürel ve siyasi yüklerin çeşitlilik ile ilgili kavramsallaştırmaları biçimlediğini, kapsayıcı ve dışlayıcı uygulamalara çerçeve çizdiğini göstermektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çeşitlilik, Çeşitlilik yönetimi, Kapsayıcılık, Dışlayıcılık, İnsan kaynakları yönetimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1): 214-234