Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: LGBT+ Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Türkçe literatürde görece az çalışılan bir konu olan Türk çalışma yaşamında cinsel yönelim ayrımcılığına odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, aktif olarak çalışma hayatı içinde olan LGBT+ bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı karşılaştıkları ayrımcı davranışların var olup olmadığının ve var ise bunların neler olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Tasarlanan nitel araştırma kapsamında kartopu örneklemesi ile ulaşılan toplam 17 LGBT+ birey ile bir görüşme protokolüne bağlı kalarak yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, beş temel noktayı işaret etmektedir. Bulgular ilk olarak, LGBT+ bireylerin çalışma yaşamında cinsel yönelimlerinden dolayı işe alma/işten çıkarma gibi formel ayrımcılıkla karşı karıya kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca bulgular, LGBT+ bireylerin çalışma ortamında küçümseme/hakarete uğrama gibi informel ayrımcılığa uğradıklarını da ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Türk çalışma ortamında homofobinin var olduğu anlaşılmaktadır. LGBT+ bireylerin bu tür davranışlarla başa çıkabilmek için belirli mekanizmalardan yararlandığını ve genellikle çalışma hayatında cinsel kimliklerini gizleme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Son olarak bulgular, LGBT+ bireylerin bu süreçten psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerine işaret etmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Business and Economics Research Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye