Artmirasçı Atamada Önmirasçının Taşınmazlara İlişkin Yaptığı Tasarruf İşlemlerinin Geçerliliği Sorunu

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mülkiyet hakkı sahibine eşya üzerinde tasarruf yetkisi verir. Bu kapsamda malik, mülkiyeti altındakitaşınmaz üzerinde fiilî ve hukukî tasarruflarda bulunabilir. Önmirasçı da mirasın artmirasçıya geçişianına kadar, miras kapsamında yer alan eşyaların malikidir. Ancak önmirasçının yönetme yetkisininbir gereği olmaksızın, artmirasçıya devretmekle yükümlü olduğu eşyalar üzerinde, artmirasçınınhaklarını tehlikeye düşürecek şekilde tasarrufta bulunmaması gerekir. Buna rağmen önmirasçı tasarrufyetkisine dayanarak tasarruf işlemleri yapabilir. Öğretide önmirasçının bu tür tasarruflarda bulunmasıbakımından tasarruf yetkisinin kısıtlı olup olmadığı tartışmalıdır. Çalışmada önmirasçının, yönetmeyetkisi dışında kalan sebeplerle, miras kapsamında yer alan eşyaya ilişkin yaptığı tasarruf işlemleriningeçerli olup olmadığı sorunu, taşınmazlar özelinde ele alınacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

1

Künye