Tarihi Yapılarda Mekansal Belleğin Korunması: İzmit SEKA Selüoz ve Kağıt Fabrikasının Dönüşümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Tarihi yapılar inşa edildikleri zamanda başlayan belleksel gelişimini kullanıldıkları sürece devam ettirirler. Mekan ve bellek ilişkisi kentsel, yapısal ve mekansal göstergeler üzerinden kurulur. Kullanarak koruma belleğe ilişkin göstergelerin açığa çıkarılması ve geçmiş ile gelecek arasındaki bilgi ağının sürdürülmesi için bir fırsattır. Kullanılmayan tarihi yapı ya da çevrelerde belleğe ilişkin göstergeler zaman içinde yok olabilir. Mekansal bellek, göstergeler üzerinden okunarak ortaya çıkar. Göstergelerin korunması mekansal bellek için önemli olduğu kadar yapıların tarihsel ve kültürel süreklilikleri için de gereklidir. Nitekim tarihi yapıların sahip olduğu değerler göstergelerle aktarılır. Bu bakımdan mekansal göstergelerin üzeri kapatılmamalı ya da yok edilmemelidir. Tarihi yapılarda mekansal belleğin korunmasını konu alan bu çalışmada; ilk olarak mekan ve bellek ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Ardından tarihi yapılardaki müdahale biçimleri mekansal belleğin korunması açısından irdelenerek, SEKA 1 Nolu Kağıt Fabrikasının dönüşümü konu kapsamında örnek yapı olarak incelemeye alınmıştır. Sonuç olarak; yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların korunmasında mekansal belleğin önemli bir faktör olduğu ve bunun göstergeler aracılığıyla sürdürülmesi gereği ortaya çıkarılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarihi yapı, koruma, yeniden işlevlendirme, yeniden kullanım, İç mekan, mekan, mekansal bellek, gösterge, SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi, SEKA Selüloz ve Kağıt Fabrikası

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 8(2) 2015, 85 – 110