Endüstri 4.0 Teknolojilerinin ve Endüstri 4.0’ın Üretim ve Tedarik Zinciri Kapsamındaki Etkileri: Teorik Bir Çerçeve

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal of Emerging Economies and Policy

Erişim Hakkı

Özet

Üretim organizasyonlarının geleceği, değer zincirlerinin birbirine bağlı olduğu ve üretim sistemlerinin giderek daha akıllı, özerk ve otomatik hale geldiği daha dijitalleştirilmiş bir ortamın geliştirilmesi ile küresel olarak dönüştürülmektedir. Endüstri 4.0, modern imalat dünyasında siber-fiziksel sistemlerin yaygın kullanımı ile karakterize edilen dördüncü endüstriyel devrimi ifade etmek için kullanılan terimdir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin olağanüstü değişimi, ağırlıklı olarak fiziksel aktivitelere dayalı geleneksel iş modelleri bozmakta ve dijitalleşmeye doğru kaydırmaktadır. Dijital bozulma yalnızca iş modellerini ve tedarik zincirlerini etkilemekle kalmaz; aynı zamanda işletmeler ve insanlarla yeni ilişkiler ve etkileşimler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini önemli ölçüde etkiler. Endüstri 4.0, gerçek zamanlı veri toplamak ve analiz etmek için dijital teknolojilerin benimsenmesine dayanır ve birlikte çalışabilirlik, bilgi şeffaflığı, teknik yardım ve merkezi olmayan karar verme özelliklerini içerir. Bu çalışma nesnelerin interneti, bulut, siber-fiziksel sistemler, arttırılmış gerçeklik, 3D baskı, büyük veri, otonom robotlar gibi temel Endüstri 4.0 teknolojilerinin üretim ve tedarik zinciri kapsamındaki etkilerine odaklanırken, Endüstri 4.0’ın bu bağlamda etkileri hakkında da geniş bir teorik çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tedarik zinciri, Tedarik zinciri yönetimi, Dijital tedarik zinciri, Endüstri 4.0, Endüstri 4. Teknolojileri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

JOEEP 2021 6(1) 248-264

Bağlantı