Sınır Aşan Yer Altı Sularının Uluslararası Hukuk Açısından Uygulama Alanı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Gerek okyanus ya da deniz suyu olsun gerekse yer üstü (yüzey) ya da yer altı suyu olsun temel ihtiyaçlardan biri olan su, insanoğlunun hayatta kalabilmesi ve hayatını idame ettirebilmesi için doğal kaynaklar arasında en önemli yeri tutmaktadır. Yaşadığımız dünya üzerinde insanlığın sayısı gün geçtikçe artmasına ve diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi suyun da etkili ve verimli bir şekilde tüketilmemesine rağmen bu özelliğini hala korumaktadır. Doğada yer üstünde ve yer altında kullanılma potansiyeline sahip su, katı, sıvı ve gaz halleri ile diğer doğal kaynaklara nazaran dengesiz bir şekilde dağılmış bir haldedir. Doğadaki toplam su miktarının büyük bir çoğunluğunu okyanus suyu ve tuzlu su oluşturmaktadır. Geri kalan kısmı ise genellikle kutuplardaki buzullarda katı halde bulunan tatlı su olarak bulunmaktadır. Gelecekte yeryüzündeki kurak alanların giderek artması ile günlük ihtiyaçların karşılanması amacıyla tatlı suya olan talebin de aynı oranda artacağı düşünülmektedir. İşte insanların en çok ihtiyaç duyduğu tatlı suya olan bağımlılığı ve miktarının az olması, yer altı sularına olan önemi oldukça arttırmaktadır. Bu kadar önemli olmasına rağmen uluslararası hukuk belgelerinde yer altı sularına, yer üstü sularında olduğu kadar yer verilmemektedir. Bu çalışmada, yer altı sularının mevcut durumu ile sahip olduğu önem ortaya konulmak istenmekte ve uluslararası hukuk açısından uygulanacak kurallar hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Su, Akifer, Uluslararası Sınır Aşan Su Yolu, Yer Altı Suyu, Tatlı Su

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 97-117

Bağlantı