Sigorta Acenteleri Açısından Portföy Tazminatı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Sigorta acentelerinin tek görevi sigorta poliçesi satmak olmayıp, bundan çok daha fazla role sahiptirler. İyi bir sigorta acentesi müşterileri bilgilendirmeli, onların ihtiyacına uygun sigortayı yaptırmak hususunda motive etmeli, hasar gerçekleşmeden önce ve sonra bazı hizmetleri yerine getirmeli ve sigorta şirketine müşteri kazandırırken doğru değerlendirme yapmalıdır. Bu nedenle bir sigorta poliçesinin pazarlanmasında, diğer herhangi bir mal veya hizmetin satımına oranla, nitelikli, ikna yeteneği yüksek kişilerin aracı kılınmasına ihtiyaç vardır. Sigorta acenteleri sigorta şirketlerinin dış dünya ile temasını sağlayarak poliçe pazarladıkları için, zaman içinde bir müşteri portföyü oluşur ve bu portföyün sigorta şirketi veya acenteden hangisine ait olacağı önemli bir hukuksal sorundur. Çünkü sigorta şirketi ile acentesi arasındaki sözleşmenin sona ermesiyle acentenin oluşturduğu müşteri çevresi işletmeye devredilecek olup; işletme, bu müşteri çevresinden kazanç sağlamaya devam edecektir. Portföy tazminatı, acentenin sözleşmenin sona ermesiyle uğrayacağı kayıp ile işletmenin müşteri çevresinden sağlayacağı kazancın dengelenmesi, bir diğer deyişle, acentenin sözleşmenin sona ermesi nedeniyle uğramış olduğu maddi kaybın giderilmesi amacıyla, işletmenin acenteye ödeyeceği tazminattır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Müşteri Portföyü, Portföy Tazminatı, Sigorta Acentesi, Müşteri, Sigorta Şirketi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 43-64

Bağlantı