KUZEY KIBRIS VE TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKLARINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇALIŞMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Söz konusu çalışmanın temel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan vatandaşlık hukuku hükümlerini kıyaslamak ve bu doğrultuda benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Bunun için öncelikle "giriş" kısmında vatandaşlık kavramına kısaca değinilerek Kuzey Kıbrıs ve Türk vatandaşlık hukuklarında günümüzde yürürlükte olan mevzuat tespit edilecektir. Daha sonra ise her iki ülkenin anayasalarında yer alan vatandaşlığa ilişkin hükümler karşılaştırılarak vatandaşlık konusundaki temel ilkeler tespit edilmeye çalışılacaktır. Vatandaşlığın kazanılması ve kaybı konularında ise Türk Hukuk sisteminde yer alan ayrımlar baz alınarak, KKTC Hukuku'na ilişkin düzenlemeler bu ayrımlar doğrultusunda açıklanacaktır. Son olarak vatandaşlığın ispatı ve vatandaşlığa ilişkin idari kararlara karşı başvurulacak yargı yolu üzerinde durulacaktır. Bütün bu başlıklar altında gerekli açıklamalar yapılırken yeri geldikçe KKTC Yurttaşlık Yasa Tasarısı'na da değinilecek ve bir takım tespit ve önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

27

Künye