Genetik Biliminin Mimarlık Disiplini Üzerindeki Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bugünlerde, bilgisayar dünyasındaki gelişmelerin üretimi, toplumu ve yaşamı yeniden ve derinlemesine etkilediği pek çok şeyi dönüştürdüğü net olarak gözlemlenebilmektedir. Bu durum büyük bir paradigma değişimini gerekli kılmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ürün üretmeye dayalı bir gelişimden bilgi üretmeye dayalı bir gelişime yönelmiştir. Üretim çağından bilgi çağına geçme noktasında bu durum mimarlığa da çok etkin ve radikal bir şekilde yansımaktadır. Günümüz mimarlık ortamına eklemlenen bu radikal değişikliklerin ve yeni mimarlık söylemlerinin ardında temel bir dayanak olduğu söylenebilir. Bu temellendirme çabasının gidebileceği en uç noktanın ekoloji olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira, bugün içinde bulunduğumuz koşullar gelecek için öngörülerin ekolojik olmasını zorunlu kılmaktadır. Ekolojik anlayış insan merkezli anlayışa taban tabana zıt bir tutum sergilemektedir. İnsan merkezli bir disiplin olan geleneksel mimarlık anlayışında insan en önemli olgudur ve merkezde yer alır. Binanın çevreye verdiği zarar yada tükettiği enerji o kadar önemsenmez. Ekolojik zorunlulukların ardından bu durum tersine işlemeye başlamıştır ve doğanın merkeze oturtulmasıyla yeni yaklaşımlar önem kazanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

mimarlıkta ekomimesis ve biomimesis, biyolojik esinli teknolojiler, mimarın rolü, genetik mimarlık ve teknolojileri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGİNEERING Volume 6(1), 2013, 11-25

Bağlantı