Kozmetik Sektöründe Tüketicilerin Ürün Satın Alma Davranışlarının Bulanık Dematel, Bulanık Anp Ve Vıkor Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Kozmetik kavramı birinci dünya savaşından sonra günümüze kadar varlığını sürdürmesinin temel nedenlerinden biriinsanoğlunun güzellik anlayışı olmuştur. Tarih boyunca insanoğlu güzel olana hep farklı yaklaşmış ve güzele olan ilgisi hiçbir zaman değişmemiştir. Bu sebeple, günümüzde kozmetik ürünleri modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kozmetik sektörünün modern toplumda bu denli önemli olması yapılan çalışmaları daha değerli kılmaktadır. Sektörün hedef kitlesinin büyük bir bölümünü bayan tüketiciler oluşturduğu düşünüldüğünde bayan tüketicilerin kozmetik ürünü satın alırken dikkat ettikleri kriterler kozmetik sektöründe yer alan işletmeler açısından oldukça önemlidir. Literatür incelemesi sonucunda bayan tüketicilerin kozmetik ürünü satın alırken dikkat ettikleri kriterler 5 ana kriter ve 15 alt kriter altında toplanarak bir model oluşturulmuştur. Literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada kriter ağırlıkları bulunmuş ve kriterler, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri kullanılarak ölçülmüştür. 33 bayan tüketicinin değerlendirmesi doğrultusunda kriterlerin birbirleri ile ilişkileri bulunmuş, ağırlıkları belirlenmiş ve önem sıralarına göre kriterler sıralanarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kozmetik, Bulanık DEMATEL, Bulanık ANP, VIKOR, Satın alma davranışları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q3

Cilt

Sayı

Künye

NÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / NOHU J. Eng. Sci., 2020; 9(1): 254-271