Patent Lisans Sözleşmeleri Düzenlemelerinin Rekabet Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Patent hakkının kullanımının devrini düzenleyen patent lisans sözleşmeleri, Türk hukukunda Sınai Mülkiyet Kanunudışında yasal düzenlemelere tabi kılınmayan sui generis sözleşmelerdir. Mevzuatımızda bu sözleşme tipine özel kısıtlayıcı düzenlemeler olmamakla birlikte uygulamada işletmelerce ticari sebeplerle konulan bazı hükümlerin haksızrekabete sebep olacak sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Bu sebeple “tekel” oluşturmaya bir aracı olabilecek olanbu sözleşmelerin rekabet hukuku bakış açısıyla görülmesi önem taşımaktadır. Bu bakış açısıyla patent lisans sözleşmelerine konulan bazı hükümler; sözleşme taraflarının çıkarlarının ötesinde, rekabete olan etkileri yönüyle incelemeyetabi tutulacak ve rekabet hukuku yönünden geçerliliği tartışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Terazi Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

145

Künye