İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN MİLLİ İKTİSAT SİYASETİ EKSENİNDE ALMANYA’NIN OSMANLI NÜFUZ POLİTİKASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

II. Meşrutiyet dönemi iktisat politikaları milli iktisat siyaseti eksenindeşekillenmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti uzun savaşlar yaşamış ve hatta sonsavaş neticesinde alınan yenilgi ile imparatorluk dağılmıştır. Milli iktisatpolitikalarının şekillenmesinde bu savaşların ve imparatorluğun dağılmatehlikesinin etkisi büyük olmuştur. Özellikle Balkan Savaşları’nda (1912-1913)alınan ağır yenilgiyle beraber yönetiminde gittikçe söz sahibi olan İttihatçılarTürkçü bir politikayı çözüm olarak görmüşlerdir. Milli iktisat siyaseti bununekonomik kararlara yansımasıdır. Bu siyasetin Birinci Dünya Savaşı’nda ne şekildehayata geçirildiği konusunda verilecek örneklerden biri milli bir bankanınkurulmasıdır. Ancak bunun yanında Osmanlı Devleti’nin müttefikleri ile olanilişkileri de önemli bir göstergedir. Bu noktada dönemin Maliye Nazırı Cavid Bey’inmüttefik Almanya ile olan görüşmeleri Osmanlı Devleti’nin düşüncelerine, Almaniktisatçı Gustav Herlt’in makaleleri Osmanlı iktisadi yapısının çıkmazlarına veAlman Büyükelçilik çalışanlarının raporları da Almanya’nın bu konudaki Doğupolitikasına ışık tutmaktadır. Bu makalede İttihat Terakki Cemiyeti’nin Milli iktisatpolitikaları Maliye Nazırı Cavid Bey’in müttefik Almanya ile ilişkileri örneğiüzerinden ele alınmıştır. Bununla amaçlanan Almanların Milli İktisat politikalarıhakkında bilgi vermek ve Cavid Bey’in Almanya’nın Osmanlı politikaları hakkındakidüşüncelerini ortaya çıkarmaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ATATÜRK YOLU DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

67

Künye