Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada güç spektrum yoğunluğu, mel frekans kepstral katsayıları (MFKK) ve algısal doğrusal öngörü (ADÖ) yöntemleri; çıtırtı, üfürüm ve normal akciğer solunum seslerini ayrıştırmak amacıyla kullanılan öznitelik çıkarıcılar olarak görevlendirilmiştir. Ham özniteliklerden sekiz alt öznitelik kümesi (enerji, entropi, en küçülten, en büyülten, ortalama, standart sapma, eğrilik ve basıklık) çıkarılarak k-en yakın komşu ve destek vektör makineleri sınıflandırıcılarına birini dışarıda bırak şeması kullanılarak beslenmiştir. Önerilen algısal doğrusal öngörü katsayıları yöntemi güç spektrum yoğunluğundan daha iyi performans sergilerken mel frekans kepstral katsayıları ile başa baş performans göstermiştir. ADÖ yönteminin üç gruplu sınıflandırma performansı var olan literatürle karşılaştırılmıştır. Çıtırtı, üfürüm ve normal sınıfları (% 94, % 95.5, % 95.5 sırasıyla) için en iyi sonuçlara ADÖ tarafından ulaşılmıştır. Diğer taraftan tüm sınıf doğruluklarının en iyi ortalama sonucuna % 91.3 ile MFKK tarafından ulaşılmıştır. MFKK ve ADÖ yöntemlerinin sınıflandırma doğruluğunun model derecesine oldukça bağlı olduğu gözlemlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akciğer solunum sesleri, Çıtırtı, Üfürüm, Mel frekans kepstral katsayıları, Güç spektrum yoğunluğu, Algısal doğrusal öngörü katsayıları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 711-716, 2018