Türk Mutfağında Yer Alan Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Çorbalar Üzerine Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir ürünü diğerlerinden ayırmaya yarayan ve o ürünün farklı yanını vurgulayan coğrafi işaret kavramı, aynı zamanda tüketicinin seyahat motivasyonlarını, destinasyon tercihlerini ve satın alma niyetlerini de etkilemektedir. Bu kavrama sahip olan ülkeler, bölgeler ve şehirler daha görünür hale gelmektedir. Bu çalışma çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğu bilinen Türkiye’nin coğrafi işaret tescil faaliyetlerinin mevcut durumunu “yemekler ve çorbalar” kategorisinde yer alan çorbalar bağlamında ele alarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada “Türkiye’nin coğrafi işaret belgesine sahip çorba varlığı bölgelere ve illere göre nasıl bir dağılım göstermektedir ?” , “Coğrafi işaretli çorbaların tescil çalışmaları tüzel kişiliklere ve tescil tarihlerine göre nasıl bir dağılıma sahiptir? ” ve “Tescil başvurusu yapılmış çorbalar bölgelere ve başvuru yıllarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma Türk Patent ve Marka Kurumu’nun veri tabanı esas alınarak yürütülmüştür. Elde edilen bulgular çorba tescillerinin daha ziyade belediyelere ait olduğunu ve tescil başvurularının geçmişten günümüze artan bir eğime sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Kent Akademisi (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

3

Künye