Öğrenen örgüt olma yolunda ilköğretim okul yöneticilerinin okullarına ve kendilerine ilişkin algı durumları

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, okul yöneticilerinin algılarına bağlı olarak okulların öğrenen Örgüt olma düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla tarama modeline dayanan betimsel bir araştırma yapılarak, Kağıthane ilçesindeki ilköğretim okullarının tamamına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin algılarının öğrenen örgütün beş disiplininin iıer biri açısından "genellikle" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Kadın yöneticilerin algılarının paylaşılan vizyon disiplini açısından erkek yöneticilerden daha yüksek olduğu; 20-35 yaş arası yönetici algılarının sistem düşüncesi disiplini açısından kendilerinden yaşlı yöneticilere kıyasla daha düşük olduğu; ;iıüdiir yardımcılarının sistem düşüncesi disiplini açısından müdürlerden daha düşük algıya sahip olduğu; yöneticilik eğitimi almış olan yöneticilerin tüm Öğrenen örgüt disiplinleri açısından, yöneticilik eğitimi almayan yöneticilerden daha yüksek algıya sahip olduğu: takını çalışmasına katılan yöneticilerin algılarının, kişisel hakimiyet ve takım halinde öğrenme disiplinleri açısından takını çalışmasına katılmayan yöneticilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2012

Sayı

43

Künye