Göç Ve Kadın: “Göçün Feminizasyonu” Ve Kadın Göçmenlerin Durumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Yakın zamanda, uluslararası literatürde “göçün feminizasyonu” olarak nitelenen bir kavram sıklıkla tartışılır olmuştur. Söz konusu kavram, ekonomik yönden gelişmiş ülkelerdeki kadın göçmen sayısının erkek göçmenlerden fazla olmasının yanı sıra, hedef ülkelerde kadına özdeş işlere olan talepteki artışı, kadının münferit olarak göç etme eğilimini ve kadının göçün tüm çeşitlerinde yer almasını işaret etmektedir. Çoğu zaman zorlu hava, yol ve ulaşım koşullarında göç etmek zorunda kalınması, genç-yaşlı tüm göçmen gruplarını ciddi hayati risklerle karşı karşıya getirmekle birlikte, çocuklar ve kadınlar tüm bu süreçten çok daha fazla etkilenebilmektedir. Bu hassasiyetten yola çıkan bu çalışmada, kadın göçmenlerin neden ve nasıl göç ettikleri, göç sırasında ve sonunda ne gibi risklerle karşılaştıkları ve nihayetinde göçün kadınlar ve çevreleri üzerinde ne gibi etkileri olduğu sorularına cevap aranmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göç, Kadın göçmenler, Kadın göçü, Göçün feminizasyonu, Göçün etkileri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cbü Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:17, Sayı:1, Mart 2019