TST 9111 "Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Bireyler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri" Standart Tasarısına Yönelik Revizyon Önerileri

Özet

Engellilik, bir farklılık olmayıp; hayatın bir parçasıdır. Bu nedenle, engellilik durumunda hem duyarlılığı, hem kullanıcı kolaylığını, hem de engelsiz erişimi sağlayabilmek ve/veya artırabilmek adına yapılacak çalışmalar, oldukça önemlidir. Özellikle sivil toplum örgütlerinin ve yetkin kurumların bu ve benzeri alanlardaki çalışmaları daha çok önem kazanmaktadır. Bu nedenle kurumlar arası iletişim, yapılacak çalışmaların gücünü ve etkisini artırmada büyük rol oynamaktadır. Söz edilen kurumsal iletişim bağlamında TSE'nin hazırlamış olduğu ve revizyonu yapılmakta olan TST 9111 "Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri" standart tasarısına ilişkin, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi'nden Haziran 2011 tarihinde görüş istenmiştir. Bu bağlamda meslek örgütümüz tarafından yapılan görevlendirme ile adı geçen standart taslağının incelemesi ve değerlendirmesi yapılmak üzere Mimar Candan BERK ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur. TST 9111, ilgili diğer standartlar da ele alınarak irdelenmiş ve düzenlemesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada, yapılan irdelemeler ve revizyon önerileri yer almaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Engelli Bireyler, Standart Yazımı, Standart Tasarısı, Engelsiz Erişim, Erişilebilir Tasarım

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING Volume 6(1), 2013,47-55

Bağlantı