Otomotiv Endüstrisinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Sektörel Bir İnceleme = Automotive Industry In Turkısh Economy: A Sectoral Study

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Özel Akademi

Erişim Hakkı

Özet

Otomotiv sektörü, ülke ekonomisine katkısı ve birçok farklı sektöre öncülük etmesi açısından önemli sektörlerden birisidir. Bu çalışmada, sektörün incelenmesi kapsamında öncelikle otomotiv sektörünün dünyadaki mevcut durumu ele alınarak ülkelerin ekonomilerine katkılarından bahsedilmiş, sonrasında Türkiye’de otomotiv endüstrisinin gelişimi ve mevcut durumu incelenmiş, son olarak da otomotiv sektörünün çözülmesi gereken sorunlarına değinilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Otomotiv Sektörü, Türkiye Ekonomisi, Sektörel İnceleme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Electronic Journal of Social Sciences, 2008, C.7 S.26 (s. 306-319)

Bağlantı