Konut Yerleşimlerinde Dış Mekan – Peyzaj Kalite ve Niteliğinin Ölçülmesine ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Yaklaşımı Önerisi

Özet

Mimarlıkta, konutun anlamsal yapısının çok boyutlu olması nedeniyle insan-konut/ mekan arasındaki ilişkiler, konut seçimlerindeki tercihlere yansımaktadır ve konut alanındaki tasarımlar önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kişiler, fiziksel çevrelerinden memnun oldukları sürece konutlarından da memnun olmaktadırlar. Konut yapımındaki amaç; insanları kentin yoğun ve stresli ortamından uzaklaştırarak, doğa ve peyzajla buluşturan, çevresel kalitesi yüksek dış mekânlar oluşturmaktır. Bu çalışma temelde konut yerleşimlerinde dış mekan - peyzaj kalite ve değerlerinin irdelenmesini ve bu değerlerin konut ve gayrimenkul değerine nasıl yansıyacağının araştırılmasını amaçlamaktadır. Amaç, peyzaj niteliği ve değeriyle konut ve gayrimenkul değeri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Konut yerleşimlerinin genel özelliklerine bağlı olarak, ünitelerde yer alacak olan peyzaj alanları ve yapısal donatıları hacimleri, nitelik ve nicelik değerleri incelenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonuçları değerlendirilerek, konut yerleşimlerinin dış mekan - peyzaj kalitesine bağlı olarak konut değerlerine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alan çalışmasının kapsamı, İstanbul’da 1980 sonrası kent strüktürü içerisinde belirginleşmeye başlayan, 2000’li yıllardan itibaren sayısı her geçen gün artmakta olan ve kentin sosyal ve fiziksel yapısını etkilediği düşünülen “konut yerleşimleri”ni içermektedir. Alan çalışmasının sonuçları genel olarak konut yerleşimlerinde peyzaj tasarımı ile ilgili önemli bulgular ortaya koymaktadır. Konut yerleşimleri tasarımında dış mekan - peyzaj kalitesi ile gayrimenkul değerleri arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konut yerleşimleri, peyzaj, kalite, tasarım, mimarlık, gayrimenkul değeri, dış mekanlar, ölçütler demeti

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 8(2) 2015, 211 – 226