2012 Süper Kupa Finalinin Televizyonlardaki Yansıması, Söylemlerin Nefret Algısı Oluşturma Bağlamında Değerlendirilmesi

Özet

Futbolla ilgili bilişsel kalıplarımızın oluşturulmasında, televizyonlardaki futbol programlan ve yorumcuları aracı bir rol oynamaktadır. Bunlar, yayınları ve söylemleriyle taraftarlarin takimlanyla ilgili fikirlerinin geli§mesinde ve yenilerinin olu^masinda rol oynarken, ayni zamanda söylemleriyle "biz" ve "öteki" imgelerini de zihinlerde yaratirlar, farkliliklari keskinle^tirerek takimlar arasi gerginligi artttrirlar. Ara^tirmamizin amaci; televizyonlardaki fútbol program lar inda kullamlan dil ve söylemin, nefretin suça dönü§mesinde taraftarlarin davrani§larini körükleyici ve te^vik edici yamm irdelemek ve salt söylem olarak kalmadigim ortaya koymaktir. Çali^mamizda, 5-12 Mayis 2012 tarihleri arasinda en çok izlenen spor programlarinin ve haber bültenlerinin yer aldigi 13 televizyon kanalmin Fenerbahçe ile Galatasaray arasindaki kar§ila^ma ile ilgili yayinlan söylem analizi yöntemi ile inceienmi§ ve derbiyle ilgili olarak kullamlan söylemler nefret algisi oluşturmasi baglaminda degerlendirilmi§tir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Televizyon Yayıncılığı, Futbol, Nefret Algısı, Şiddet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akademik Araştirmalar Dergisi 2013, Sayi 56, Sayfalar 231-254

Bağlantı