Diplomatik Kriz Dönemlerinde Medyanın Ritmi: Skripal ve Kaşıkçı Olayları Üzerine Karşılaştırmalı Ritimanaliz

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Diplomatik krizler, devletler arasında meydana gelen iki ya da çok taraflı anlaşmazlıklardır. Bu krizlerin su?relerini ve etkilerini devletlerin tavırları belirlemektedir. Diplomatik krizlerin seyri hakkında bilgi veren yapılardan biri de medyadır. Medya, diplomatik krizleri hatırlatarak siyasi, ekonomik, askeri ve ideolojik hesaplaşmaların su?rdu?ru?lmesine zemin hazırlayabilmektedir. Uluslararası medyanın diplomatik krizler karşısındaki tavrında merkez u?lkelerinin siyasetleri belirleyici olabilmektedir. Devletleri ya da blokları karşı karşıya getiren krizlerin medyada yer alma sıklığı haber ritimlerini etkilemekte, haber ritmi sona ermeyen olaylar baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir. 2018 yılında eski çifte ajan Sergey Skripal’e yönelik suikast girişimi ve Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldu?ru?lmesi sonucunda ortaya çıkan diplomatik krizler bunun örneklerindendir. Bu çalışmada diplomatik krizlerin medyanın ritmini nasıl etkilediği ve haber ritmi u?zerinden krizlerin nasıl devam ettirildiği gösterilmeye çalışılmıştır. BBC, CNN ve RT’nin Skripal olayı ve Kaşıkçı suikastına dair haberleri Henri Lefebvre tarafından temelleri atılan “ritimanaliz” yöntemiyle incelenmiştir. Ritmin baskı anlamına geldiği kabulu?yle hareket edilen çalışmada, farklı ideolojileri temsil eden uluslararası yayın kuruluşlarının haber ritimleri örnek olaylar u?zerinden karşılaştırılmış, resmî söylemleri yansıtma eğilimi gösteren medyanın diplomatik krizlerin su?rdu?ru?lmesinde, tırmandırılmasında ve tarafların tezlerini savunmalarında rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

38

Künye